Sardar Patel Vidyalaya Circulars/Notices
Sardar Patel Vidyalaya Latest News
Sardar Patel Vidyalaya Gallery
Sardar Patel Vidyalaya School Calendar
Sardar Patel Vidyalaya School Facilities
Sardar Patel Vidyalaya Alumni Form

PTA & Its Role

Songs & Prayers

 The contact details of the PTA executive members are as follows:

S.NO NAME Phone No.
1 Ms. Anuradha Joshi 011- 43095221
2 Col Sanjiv Shukla (Retd) 9166636101
3 Mr.Shambhu Ved 011- 43095221
4 Ms. K. Syamla 011- 43095221
5 Ms. Madhvi Chowdhry 011- 43095221
6 Ms. Payal Kapoor, General Secretary 9811047332
7 Ms. Bhavna Mehta 9212305637
8 Ms. Chiquita Gulati 9871333977
9 Ms. Darpini Dave 9953006335
10 Ar. Gaurav Shorey 9811478353
11 Mr. Indraneel Mukherjee 9810030382
12 Mr. Kushal Thakkar 9810952211
13 Mr. Manash Pratim Gohain 9873685063
14 Mr.Nishant Singhal 9958447720
15 Dr. Nishkarsh Gupta 9013310014
16 Mr. Amit Gupta 9810333853
17 Mr. Samarth Pradhan 9717664888
18 Ms. Tanya Patel 9910555777
19 Mr. Varun Goel 9871585566